De geoliede machine van een online magazine…

6 apr 2023

Drie keer per jaar “komt ie uit”: PIE-zien, het online magazine van Platform PIE. Hiervoor wordt Office Management Best ingevlogen voor de redactie, planning, het verzorgen en verzamelen van interviews, advertenties en alle daarbij horende contacten. Omdat ik ervoor zorg dat de planning en samenwerking gesmeerd verloopt, noemen ze me ook wel eens het olievrouwtje. Het PIE-zien-team waar ik samen met mederedacteur, vormgever en technisch medewerker deel van uitmaak, vormt inmiddels een geoliede machine: binnen 2 weken hebben we een flinke hoeveelheid platte tekst en afbeeldingen omgetoverd tot een online magazine. Voor opdrachtgever Platform PIE is dit een mooi communicatiemiddel om docenten van het profielvak PIE te informeren, professionaliseren en netwerkpartners te betrekken bij de mooie wereld van installatie-, metaal- en elektrotechniek in het vmbo.

Nieuwsgierig? Je leest het PIE-zien hier: https://platform-pie.nl/magazines/pie-zien-voorjaar-2023/#p=1